UTSLUSSEN VÅRD AB

TRYGGHET - KOMPETENS - UTVECKLING

Vi erbjuder flera olika vårdalternativ, detta för att erbjuda beställaren olika vårdkoncept med helhetslösningar, samt minska risken för sammanbrott i placeringarna. Vi strävar efter att bygga upp hållbara vårdlösningar där vårdformen kan komma att ändras över tid, men där personalen kring ungdomen finns kvar.

NYHETER

SENASTE HÄNDELSER

Ledig plats på behandlingshemmet

September 6, 2018

Ledig plats på behandlingshemmet

September 6, 2018

Grundkurs i KBT avklarad

April 17, 2018

VÅRA ARBETSOMRÅDEN

BEHANDLINGSHEMLÄS MER
FAMILJEHEMSVÅRDLÄS MER
TRÄNINGSLÄGENHETERLÄS MER
KONTAKTMANNASKAPLÄS MER
SKYDDAT BOENDELÄS MER
KONSULTTJÄNSTERLÄS MER

VILL DU BLI FAMILJEHEM?

ALLA BARN FÖRTJÄNAR EN TRYGG OCH KÄRLEKSFYLLD UPPVÄXT

Det finns barn som behöver en familj, där de kan känna trygghet, bli sedda och få kärlek. Du kan göra skillnad! Har du möjlighet att ta emot ett extra barn i ditt hem? Läs mer nedan och ansök idag!

VÅRA ARBETSMETODER

RÄTT KOMPETENS, RÄTT HANDLEDNING, RÄTT BEHANDLING

Hos Utslussen Vård AB finns socionomer, behandlingsassistenter samt lärare. Verksamhetsansvarig i Boden är utbildad steg 1 psykoterapeut med inriktning KBT. Personalen ges kontinuerligt handledning och stöd genom fortbildningskurser och annan relevant kompetensutveckling. Det kan såväl handla om kompetensutveckling på akademisk nivå som på yrkesanknuten nivå. Detta sker fortlöpande under arbetet för att öka samt bibehålla kvalitet och säkerhet i klienternas vård.

Utslussen Vård AB lägger stor vikt i att våra patienter ska vårdas inte bara av personal med rätt kompetens, utan så gott det går av samma personal, för att bygga förtroende och trygghet hos våra patienter.

VÅRA RAMAVTAL

VI HAR RAMAVTAL MED ÖVER 70 KOMMUNER I SVERIGE

© 2019 Utslussen Vård AB