BEHANDLINGSHEM BODEN

Behandlingshemmet inrymmer tio stycken behandlingsplatser, varav sju stycken är boenderum med egen dusch och toalett där vårdtagaren delar gemensamhetsytor med övriga vårdtagare. Som ett led i vårdkedjan är tre av behandlingsplatserna träningslägenheter som ligger i direkt anslutning till behandlingshemmet, där vårdtagaren bor självständigt och har möjlighet att få prova på att ta ett större ansvar för sitt liv.

Som grund i vår verksamhet har vi den kognitiva beteendeterapin. Den kognitiva beteendeterapin finns med i flera av socialstyrelsens nationella riktlinjer som en evidensbaserad metod.

Utslussen Behandlingshem arbetar aktivt för att institutionsvården skall avslutas så snart vårdtagaren är redo för ett öppenvårdsalternativ!

KONTAKTINFO OCH FAKTA OM BEHANDLINGSHEMMET

Kontakt/Platsförfrågan:
Anna Granbom,
Verksamhetsansvarig Boden
Telefon:
070-334 61 75
E-post:
anna.granbom@utslussen.se

Telefon:
0921-180 40

Fax:
0921-180 41

Postadress/Besöksadress:
Utslussen Behandlingshem
Mjölners gränd 3
961 32 Boden

Behandlingsmetoder: 
KBT, MI, CRA, HAP, ART
Läs mer

Språk:
Arabiska, Persiska, Engelska

Målgrupp:
Ungdomar i åldern 16-20 år
med psykosocial problematik.
Läs mer

Geografiskt läge: 
Norrbotten (Boden)

Antal vårdplatser: 
10 st

Upptagningsområde: 
Hela landet

MER OM VÅRT BEHANDLINGSHEM

AKUTUTREDNING &UTREDNINGSPLACERINGLÄS MER
BEHANDLINGSHEMMETSMÅLGRUPPLÄS MER
BILDERLÄS MER
KVALITETSINDEXLÄS MER
METODER &BEHANDLINGSVERKTYGLÄS MER
RAMAVTALLÄS MER
UTSLUSSENSKVALITETSARBETELÄS MER
UTSLUSSENSPERSONALLÄS MER

© 2019 Utslussen Vård AB