AKUTPLACERING & UTREDNINGSPLACERING

AKUTPLACERING

Utslussen Behandlingshem har möjlighet att ta mot rikstäckande akutplaceringar. Placering kan ske dygnet runt med stöd av Sol eller LVU. En akutplacering innebär att vårdtagaren är i behov av omedelbar vård och stöd och att tid för studiebesök och planering inte går att invänta. En akutplacering sträcker sig över kortare tid och skall så snart som möjligt övergå till en planerad placering, där ett bättre underlag för vårdtagarens behov av vård och stöd finns tillgängligt. En akutplacering hos Utslussen Behandlingshem kan med fördel kompletteras med en psykologisk och medicinsk utredning, där möjlighet finns till att ställa eventuell neuropsykiatrisk diagnos.

Utslussen Behandlingshem kan ordna rikstäckande transporter för att hämta en ungdom.

UTREDNINGSPLACERING

Utslussen Behandlingshem erbjuder utredningsplatser för både lättare utredning såsom utvecklingsbedömning/nivåbedömning samt utredningar med möjlighet till att ställa neuropsykiatrisk diagnos.

En mer utförlig bedömning med möjlighet till att ställa neuropsykiatrisk diagnos baserar sig på frågeställningar som rör nivåbedömning, psykisk status, vilken eventuell neuropsykiatrisk problematik vårdtagaren har. I denna ingår testning, psykologsamtal, utvärdering av samtal, testmaterial, utlåtandeskrivning, samt genomgång av utredningsresultat tillsammans med vårdtagare och beställare. Vid utredningarna samarbetar både psykolog Anne Koskenniemi och läkare Göran Stjärnholm, detta för att utesluta att det ligger något medicinskt hinder för utredningen. Både utredande psykolog och läkare har stor kompetens och erfarenhet av målgruppen Utslussen Behandlingshem arbetar med.

KONTAKTINFO OCH FAKTA OM BEHANDLINGSHEMMET

Kontakt/Platsförfrågan:
Anna Granbom,
Verksamhetsansvarig Boden
Telefon:
070-334 61 75
E-post:
anna.granbom@utslussen.se

Telefon:
0921-180 40

Fax:
0921-180 41

Postadress/Besöksadress:
Utslussen Behandlingshem
Mjölners gränd 3
961 32 Boden

Behandlingsmetoder: 
KBT, MI, CRA, HAP, ART
Läs mer

Språk:
Arabiska, Persiska, Engelska

Målgrupp:
Ungdomar i åldern 16-20 år
med psykosocial problematik.
Läs mer

Geografiskt läge: 
Norrbotten (Boden)

Antal vårdplatser: 
10 st

Upptagningsområde: 
Hela landet

MER OM VÅRT BEHANDLINGSHEM

AKUTUTREDNING &UTREDNINGSPLACERINGLÄS MER
BEHANDLINGSHEMMETSMÅLGRUPPLÄS MER
BILDERLÄS MER
KVALITETSINDEXLÄS MER
METODER &BEHANDLINGSVERKTYGLÄS MER
RAMAVTALLÄS MER
UTSLUSSENSKVALITETSARBETELÄS MER
UTSLUSSENSPERSONALLÄS MER

© 2019 Utslussen Vård AB