BEHANDLINGSHEMMETS MÅLGRUPP

Den målgrupp som Utslussen Behandlingshem riktar sig till är ungdomar i åldern 16-20 år med psykosocial problematik. Exempel på problematik:

- Ungdomar i behov av akutplacering eller utredningsplacering.

- Ungdomar som har missbruksproblematik.

- Ensamkommande flyktingungdomar med psykosocial problematik.

- Ungdomar som befinner sig i, eller riskerar att hamna i ett kriminellt eller vagabondmässigt leverne.

- Ungdomar med beteendeproblematik av den art att heldygnsvård krävs.

- Ungdomar som av olika anledningar inte kan bo kvar i föräldrahemmet.

KONTAKTINFO OCH FAKTA OM BEHANDLINGSHEMMET

Kontakt/Platsförfrågan:
Anna Granbom,
Verksamhetsansvarig Boden
Telefon:
070-334 61 75
E-post:
anna.granbom@utslussen.se

Telefon:
0921-180 40

Fax:
0921-180 41

Postadress/Besöksadress:
Utslussen Behandlingshem
Mjölners gränd 3
961 32 Boden

Behandlingsmetoder: 
KBT. MI, CRA, HAP, ART
Läs mer

Språk:
Arabiska, Persiska, Engelska

Målgrupp:
Ungdomar i åldern 16-20 år
med psykosocial problematik.
Läs mer

Geografiskt läge: 
Norrbotten (Boden)

Antal vårdplatser: 
10 st

Upptagningsområde: 
Hela landet

MER OM VÅRT BEHANDLINGSHEM

AKUTUTREDNING &UTREDNINGSPLACERINGLÄS MER
BEHANDLINGSHEMMETSMÅLGRUPPLÄS MER
BILDERLÄS MER
KVALITETSINDEXLÄS MER
METODER &BEHANDLINGSVERKTYGLÄS MER
RAMAVTALLÄS MER
UTSLUSSENSKVALITETSARBETELÄS MER
UTSLUSSENSPERSONALLÄS MER

© 2019 Utslussen Vård AB