UTSLUSSENS PERSONAL

Personalsammansättning I personalgruppen finns socionomer, behandlingsassistenter samt lärare. Behandlingsansvarig i Boden är utbildad steg 1 psykoterapeut med inriktning KBT.

Personalhandledning All personal som är verksam vid Utslussen Vård AB har rätt till personalhandledning. Det kan röra sig om såväl handledning i det praktiska arbetet som i det teoribaserade arbetet. Vid nyanställningar kommer ett mer frekvent handledningsarbete förekomma. Detta för att ge den nyanställde en så bra praktisk samt teoretisk grund som möjligt för att öka säkerheten och kvaliteten i verksamheten.

Kompetensutveckling Personalen ges kontinuerligt handledning och stöd genom fortbildningskurser och annan relevant kompetensutveckling. Det kan såväl handla om kompetensutveckling på akademisk nivå som på yrkesanknuten nivå. Detta sker fortlöpande under arbetet för att öka samt bibehålla kvalitet och säkerhet i klienternas vård.

Konsultpersonal Konsulter kan i vissa fall anlitas för att komplettera personalgruppen med olika specialkompetenser.

Bemanning Verksamheten vid Utslussen Behandlingshem är bemannad dygnet runt 365 dagar om året.

Sekretess All personal som är verksam inom Utslussen Vård AB skyldiga att underteckna sekretessbevis, för att säkerställa att tystnadsplikt råder enligt Sekretesslagen SFS 1980: 100.

KONTAKTINFO OCH FAKTA OM BEHANDLINGSHEMMET

Kontakt/Platsförfrågan:
Anna Granbom,
Verksamhetsansvarig Boden
Telefon:
070-334 61 75
E-post:
anna.granbom@utslussen.se

Telefon:
0921-180 40

Fax:
0921-180 41

Postadress/Besöksadress:
Utslussen Behandlingshem
Mjölners gränd 3
961 32 Boden

Behandlingsmetoder: 
KBT, MI, CRA, HAP, ART
Läs mer

Språk:
Arabiska, Persiska, Engelska

Målgrupp:
Ungdomar i åldern 16-20 år
med psykosocial problematik.
Läs mer

Geografiskt läge: 
Norrbotten (Boden)

Antal vårdplatser: 
10 st

Upptagningsområde: 
Hela landet

© 2019 Utslussen Vård AB