KRAFTIGT FÖRSTÄRKT FAMILJEHEMSVÅRD

Den kraftigt förstärkta familjehemsvården riktar sig till vårdtagare med stora vårdbehov/omsorgsbehov som behöver behandling/omsorg i enskildhet då det sociala samspelet med andra vårdtagare inte fungerar vid exempelvis institutionsvård, eller där vanlig familjehemsvård inte räcker till.

Utslussen erbjuder kraftigt förstärkt familjehemsvård som ett komplement till Utslussen Behandlingshem i Boden. Tanken är att erbjuda de vårdtagare som av ett eller annat skäl inte fungerar i vård på behandlingshemmet ett alternativ, där personal/behandlare från behandlingshemmet fortfarande finns kvar som stöd åt vårdtagaren. Detta är viktigt då många av vårdtagarna är vana vid att de vuxna som finns runt dem med jämna mellanrum byts ut. De kan på så vis inte bygga upp de viktiga relationsband som behövs för att genomföra en hållbar behandling.

Det finns möjlighet för placering av vårdtagare som inte genomgått behandling vid Utslussen Behandlingshem i vår kraftigt förstärkta familjevård i mån av plats. Vi har endast ett begränsat antal kraftigt förstärkta familjehem, för att uppnå så god kvalitet i verksamheten som möjligt.

I Utslussens kraftigt förstärkta familjehemsvård ingår följande:

 • En familjehemsförälder som är hemma på heltid.
 • Handledning och stöd till familjehemmet, dygnet runt, årets alla dagar.
 • Extern handledning/utbildning av familjehemmet var 14:e dag.
 • Uppföljning och stöd av familjehemskonsulenten samt hembesök vid behov, minst ett hembesök per vecka.
 • Familjehemskonsulenten samordnar och sköter kontakten med myndigheter.
 • Tillgång till extern kontaktperson/stödperson.
 • Tillgång till individuella behandlingssamtal (MI, CRA, HAP, ART, KRIMINALITETSPROGRAM)
 • Möjlighet till avlastningsplacering på Utslussen Behandlingshem.
 • Upprättande av genomförandeplan enligt BBIC.
 • Möjlighet till utredning med inriktning mot utvecklingsbedömning/nivåbedömning samt utredningar med möjlighet till att ställa neuropsykiatrisk diagnos.
 • Utslussen har egen konsulterande psykolog samt läkare.

KONTAKTINFO OCH FAKTA OM FAMILJEHEMSVÅRD

Kontakt/Platsförfrågan:
Anna Granbom,
Behandlingsansvarig
Telefon:
070-334 61 75
E-post:
anna.granbom@utslussen.se

Telefon:
0921-180 40

Fax:
0921-180 41

Postadress/Besöksadress:
Utslussen Behandlingshem
Mjölners gränd 3
961 32 Boden

Behandlingsmetoder: 
KBT, MI, CRA, HAP, ART
Läs mer

Geografiskt läge: 
Norrbotten (Boden)

Antal vårdplatser: 
3 st

Upptagningsområde: 
Hela landet

© 2019 Utslussen Vård AB