VILL DU BLI FAMILJEHEM?

För att vara familjehem hos Utslussen krävs att du har ett överskott av tid, engagemang, känslomässig tillgänglighet. Din livssituation skall vara stabil och inga större förändringar på gång. Du tar emot en ungdom som kan förväntas att bo hos dig under en längre tid. Du måste ha ett ledigt rum till ungdomen. Som familjehem måste du vara beredd på att genomgå en omfattande intervju (Nya Kälvestensintervjun) som är en halvstrukturerad intervju med ett perspektiv på tre generationer (genogram/familjekarta) där fokus ligger på anknytning, mentalisering och affekter. En stor vikt läggs på hur den intervjuade berättar sin historia. Du måste även lämna ditt godkännande för registerutdrag.

Som sökande kan du vara ensamstående eller ha familj, viktigt är dock att samråda med övriga familjemedlemmar och deras inställning till bli familjehem. Om du är intresserad av att bli familjehem skall du skicka in en intresseanmälan till oss genom vårt webformulär. Har du övriga frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Anna Granbom via telefon 070-334 61 75.

ANSÖKNINGSFORMULÄR - FYLL I DETTA

KONTAKTINFO OCH FAKTA OM FAMILJEHEMSVÅRD

Kontakt/Platsförfrågan:
Anna Granbom,
Behandlingsansvarig
Telefon:
070-334 61 75
E-post:
anna.granbom@utslussen.se

Telefon:
0921-180 40

Fax:
0921-180 41

Postadress/Besöksadress:
Utslussen Behandlingshem
Mjölners gränd 3
961 32 Boden

Behandlingsmetoder: 
KBT, MI, CRA, HAP, ART
Läs mer

Geografiskt läge: 
Norrbotten (Boden)

Antal vårdplatser: 
3 st

Upptagningsområde: 
Hela landet

© 2019 Utslussen Vård AB