KVALIFICERAT KONTAKTMANNASKAP

Kvalificerat kontaktmannaskap bygger på att Utslussens personal, som har mångårig erfarenhet av att arbeta med människor i behov av stöd och vägledning, professionellt arbetar utifrån vårdtagarens behov. Arbetet kring vårdtagaren fortlöper dagligen och det finns alltid möjlighet för vårdtagaren att komma i kontakt med personal dygnet runt, årets alla dagar.

Personalen har arabisk, persisk och engelsk språk- och kulturkompetens.

Stödet som erbjuds i det kvalificerade kontaktmannaskapet är likvärdigt med det stöd som ges till de vårdtagare som bor i träningslägenhet genom vår verksamhet.

Det kvalificerade kontaktmannaskap Utslussen erbjuder riktar sig till en målgrupp där ordinärt kontaktmannaskap inte räcker till, utan där det finns behov av en mer professionell insats, av personal med erfarenhet av en målgrupp med svårare problematik.

Exempel på insatser är:

 • Motivera vårdtagen till att lämna negativa nätverk och hitta positiva nätverk.
 • Motivera till att hitta en meningsfull fritid.
 • Hjälpa till att få in vårdtagaren i sysselsättning (praktik, skola, arbete).
 • Uppföljningssamtal med praktikplats, skola eller arbetsplats.
 • Stödja vårdtagaren till att få en fungerande vardag.
 • Stödja vårdtagaren till ett drogfritt liv, genom att låta vårdtagaren sätta upp målen.
 • Genomföra slumpmässiga drogtester i preventivt syfte (vid önskemål från myndigheter).
 • Hjälpa vårdtagaren till att komma i kontakt med myndigheter och eventuellt sjukvården.
 • Sociala stödjande samtal och aktiviteter.

Insatserna genomförs alltid individuellt.

Målgrupp:

 • Vårdtagare med psykosocial problematik såsom missbruk eller kriminalitet.
 • Vårdtagare med neuropsykiatriska diagnoser (ADHD, Asperger, Autism)
 • Vårdtagare som tidigare varit på institution (fängelse, HVB-hem) som behöver stöd i att komma tillbaka in i samhället.
 • Vårdtagare (barn) som behöver en stödjande vuxen i sin närhet.
 • Vårdtagare (förälder) som behöver en stödjande vuxen i sin närhet.

KONTAKTINFO OCH FAKTA OM KONTAKTMANNASKAP

Kontakt/Platsförfrågan:
Fabian Lindesjö,
VD
Telefon:
073-651 43 46
E-post:
info@utslussen.se

Walied Salem,
Verksamhetsansvarig i Uppsala
Telefon:
073-935 27 12
E-post:
walied@utslussen.se

Anna Granbom,
Verksamhetsansvarig i Boden
Telefon: 070-334 61 75
E-post:anna.granbom@utslussen.se

Fax:
0921-180 41 (Boden)

Postadress/Besöksadress Boden:
Utslussen Vård AB
Mjölners gränd 3
961 32 Boden

Postadress/Besöksadress:
Utslussen Vård AB
Vaksalagatan 24 D
753 31 Uppsala

Behandlingsmetoder: 
ART, ADL samt KASAM
Läs mer

Språk:
Arabiska, Persiska, Engelska

Målgrupp:
Ungdomar/vuxna från 17 år
med psykosocial problematik samt ensamkommande flyktingungdomar.
Läs mer

Geografiskt läge: 
Mälardalen (Uppsala)

Norrbotten (Boden)

Antal vårdplatser: 
20 st

Upptagningsområde: 
Hela landet

© 2019 Utslussen Vård AB