SKYDDAT BOENDE

VÅLD I HEMMET/HEDERSRELATERAT VÅLD

Vid situationer där säkerheten i den egna bostaden ej kan upprätthållas, erbjuder Utslussen ett fåtal platser i skyddat boende för ensamstående och familjer som är utsatta för våld i nära relationer, hedersrelaterat våld/tvångsgifte eller hatbrott.

Utslussen erbjuder till skillnad från många andra aktörer även skyddat boende för män som exempelvis är utsatta för hedersrelaterat våld/tvångsgifte eller hatbrott.

För vidare information om verksamheten, kontakta verksamhetsansvarig Fabian Lindesjö.

KONTAKTINFO OCH FAKTA OM SKYDDAT BOENDE

Kontakt/Platsförfrågan:
Fabian Lindesjö,
VD
Telefon:
073-651 43 46
E-post:
info@utslussen.se

Postadress/Besöksadress:
Utslussen Vård AB
Vaksalagatan 24
753 31 Uppsala

 

 

 

 

Geografiskt läge: 
Mälardalen, Norrbotten

Antal vårdplatser: 
2 st

Upptagningsområde:
Hela landet

Språk
Arabiska, Persiska, Engelska

© 2019 Utslussen Vård AB