KVALITETSINDEX

Utslussen Vård AB anlitar Skandinavisk Sjukvårdsinformation för extern kvalitetsäkring av verksamheten.

RAPPORTER

PDF-RAPPORT2018-02-14ÖPPNA
PDF-RAPPORT2016-09-01ÖPPNA
PDF-RAPPORT2016-07-05ÖPPNA
PDF-RAPPORT2015-04-16ÖPPNA
PDF-RAPPORT2014-12-11ÖPPNA
PDF-RAPPORT2014-09-05ÖPPNA
PDF-RAPPORT2013-12-18ÖPPNA
PDF-RAPPORT2012-09-20ÖPPNA

Kontakt/Platsförfrågan:
Anna Granbom,
Verksamhetsansvarig Boden
Telefon:
070-334 61 75
E-post:
anna.granbom@utslussen.se

Telefon:
0921-180 40

Fax:
0921-180 41

Postadress/Besöksadress:
Utslussen Behandlingshem
Mjölners gränd 3
961 32 Boden

Behandlingsmetoder: 
KBT, MI, CRA, HAP, ART
Läs mer

Språk:
Arabiska, Persiska, Engelska

Målgrupp:
Ungdomar i åldern 16-20 år
med psykosocial problematik.
Läs mer

Geografiskt läge: 
Norrbotten (Boden)

Antal vårdplatser: 
10 st

Upptagningsområde: 
Hela landet

MER OM VÅRT BEHANDLINGSHEM

AKUTUTREDNING &UTREDNINGSPLACERINGLÄS MER
BEHANDLINGSHEMMETSMÅLGRUPPLÄS MER
BILDERLÄS MER
KVALITETSINDEXLÄS MER
METODER &BEHANDLINGSVERKTYGLÄS MER
RAMAVTALLÄS MER
UTSLUSSENSKVALITETSARBETELÄS MER
UTSLUSSENSPERSONALLÄS MER

© 2019 Utslussen Vård AB