Scroll to top
  • Boden: 0921-180 40
  • Uppsala: 073-935 27 12

Utslussen Behandlingshem tecknar ramavtal med Lycksele Kommun

Utslussen Behandlingshem har tecknat ramavtal med Lycksele Kommun beträffande vård av ungdomar inom målgruppen. Vi välkomnar Lycksele Kommun som beställare av våra tjänster och hoppas på ett bra framtida samarbete!