Scroll to top
  • Boden: 0921-180 40
  • Uppsala: 073-935 27 12

Just nu finns två lediga platser i familjehemsvård i Boden

Utslussen har för tillfället två lediga platser i familjehemsvård, varav en av platserna riktar sig till vårdtagare i behov av kraftigt förstärkt familjehemsvård. Glöm inte att våra familjehem även arbetar med yngre barn med blandad problembild. Familjehemmen är utredda enligt Nya Kälvestensmetoden och kan således ta hand om klienter med kort varsel.

Kontakta vår familjehemssamordnare Anna Granbom för vidare information, tfn. 070-334 61 75.