Scroll to top
  • Boden: 0921-180 40
  • Uppsala: 073-935 27 12

Nyhet i verksamheten i Uppsala med dublett-boende för ensamkommande ungdomar!

Utslussen Träningslägenheter introducerar en ny boendeform som lämpar sig för målgruppen ensamkommande ungdomar i behov av ADL-stöd. Boendet är utformat som ett gemensamt studentboende i dublett, där den enskilde vårdtagaren har eget rum, men delar gemensamhetsytor så som kök, wc/dusch samt hall. Boendet är centralt beläget i Uppsala och kan med fördel erbjudas exempelvis två ensamkommande ungdomar som tidigare delat boende på exempelvis HVB-hem, men som behöver ett mer självständigt boende i sin resa mot vuxenvärlden.

För vidare information kontakta vårdansvarig Walied Salem 073-935 27 12