TRÄNINGSLÄGENHETER

Utslussens samtliga träningslägenheter är belägna i centra delarna av Uppsala och Boden. De består företrädelsevis av uthyrningsdelar och enrumslägenheter. Lägenheterna är fullt utrustade, och vårdtagaren får ett omkostnadsbidrag som denne kvitterar ut från Utslussens personal.

SYFTE MED TRÄNINGSLÄGENHETER

Syftet med träningslägenheterna är att skapa en så självständig och individuell behandlingsmiljö som möjligt för vårdtagaren. Fördelen med detta är att vårdtagaren då kan utvecklas och växa ostört från andra vårdtagare, då boendet är självständigt. Vårdtagaren har dock tillgång till personal för handledning och stöd dygnet runt via jourtelefon och personliga besök. Verksamheten bygger på ett kvalificerat kontaktmannaskap, där vårdtagaren själv styr en del av personalkontakten. All kontakt med vårdtagaren journalförs av personalen för att säkerställa kravet på dokumentation och utvärdering av verksamheten enligt 2011:9.

Stor fokus läggs på ADL-träning (Allmän Daglig Livsföring) då boendet skall vara det sista steget i vårdkedjan. I vissa fall kan även individuell ART (Aggression Replacement Training) erbjudas vårdtagaren. Även KASAM utgör en grundsten i Utslussens behandlingsarbete.

Utslussen Vård AB arbetar aktivt för att vårdtagaren skall få goda förutsättningar till ett självständigt liv. Detta genom att erbjuda vårdtagaren studiehandledning, yrkesfrämjande utbildning samt kurs i hur man söker arbete. Det krav Utslussen Vård AB ställer på vårdtagaren är att denne som boende i träningslägenhet, måste vara aktiverad med någon form av yrkesförberedande sysselsättning (studier, praktik, arbete).

Utslussen hjälper även till med att upprätta kontakt mellan vårdtagaren och övriga öppenvårdinsatser, såsom terapeutsamtal och läkarkontakter.

Utslussen Vård AB arbetar aktivt för att ge vårdtagaren möjlighet till ett självständigt liv!

KONTAKTINFO OCH FAKTA OM TRÄNINGSLÄGENHETER

Kontakt/Platsförfrågan:

Walied Salem,
Verksamhetsansvarig i Uppsala
Telefon:
073-935 27 12
E-post:
walied@utslussen.se

Anna Granbom,
Verksamhetsansvarig i Boden
Telefon: 070-334 61 75
E-post:anna.granbom@utslussen.se

Fax:
0921-180 41 (Boden)

Postadress/Besöksadress Boden:
Utslussen Vård AB
Mjölners gränd 3
961 32 Boden

Postadress/Besöksadress:
Utslussen Vård AB
Vaksalagatan 24 D
753 31 Uppsala

Behandlingsmetoder: 
ART, ADL samt KASAM
Läs mer

Språk:
Arabiska, Persiska, Engelska

Målgrupp:
Ungdomar/vuxna från 17 år
med psykosocial problematik samt ensamkommande flyktingungdomar.
Läs mer

Geografiskt läge: 
Mälardalen (Uppsala)

Norrbotten (Boden)

Antal vårdplatser: 
20 st

Upptagningsområde: 
Hela landet

© 2019 Utslussen Vård AB