Vi ger den hjälp som krävs, varje steg längs vägen

Vi är en betydande aktör inom vård och omsorg som lägger stor vikt vid det personliga bemötandet. Hos oss finns personal med rätt kompetens men samtidigt korta ledvägar, personlig kontakt och trygghet. Välkommen till en trygg och seriös aktör.

Våra arbetsmetoder

Därför ska du anförtro Utslussen till er nästa placering; Varför vi skiljer oss åt från mängden

Ledning med rätt kompetens
Bolagsledning med utbildning och bakgrund inom skola, socialt arbete samt polisiärt arbete.
Kvalificerad personal
Hos Utslussen Vård AB finns socionomer, behandlingsassistenter, behandlingspedagoger samt lärare.
Låg personalomsättning
Utslussen Vård AB lägger stor vikt i att våra klienter ska vårdas av en liten personalgrupp med rätt kompetens, för att bygga förtroende och trygghet hos våra klienter.
Löpande kompetens
Personalen ges kontinuerligt handledning och stöd genom fortbildningskurser och annan relevant kompetensutveckling. Det kan såväl handla om kompetensutveckling på akademisk nivå som på yrkesanknuten nivå. Detta sker fortlöpande under arbetet för att öka samt bibehålla kvalitet och säkerhet i klienternas vård.
Etablerad 2007

Trygghet. Kompetens. Utveckling.

Vi är Utslussen Vård AB

Vi erbjuder flera olika vårdalternativ, detta för att erbjuda beställaren olika vårdkoncept med helhetslösningar, samt minska risken för sammanbrott i placeringarna. Vi strävar efter att bygga upp hållbara vårdlösningar där vårdformen kan komma att ändras över tid, men där personalen kring ungdomen finns kvar. Hos oss finns socionomer, psykoterapeut med

inriktning KBT, behandlingsassistenter, behandlingspedagoger samt lärare. Vår personal ges kontinuerlig handledning och stöd genom fortbildningskurser och annan relevant kompetensutveckling. Det kan såväl handla om vidareutveckling på akademisk nivå som på yrkesknuten nivå. Det sker fortlöpande under arbetet för att öka samt bibehålla kvalitet och säkerhet i klientens vård.