Scroll to top
  • Boden: 0921-180 40
  • Uppsala: 073-935 27 12

Kontakt

Boden

Tel: 0921-18040

Fax: 0921-180 41

Verksamhetsansvarig/placeringsansvarig:

Anna Granbom

Mob: 070-334 61 75

Besöksadress:

Mjölners Gränd 3

961 32 Boden

“Det bästa med mitt arbete är alla ”möten” med människor som varje arbetsdag innebär. Mötena är både utvecklande, ibland utmanande och framförallt ger dem så mycket glädje! Att komma till jobbet är som att komma till mitt andra hem.”

Anna Granbom
Socionom
KBT-terapeut
CRA-behandlare
Mob: 070-334 61 75
anna.granbom@utslussen.se

“Det bästa med arbetet är att få stötta och påverka ungdomar till en bättre vardag.”

Johan Harju

Undersköterska

Mentalskötare

Socialpedagog

Kock

johan.harju@utslussen.se

“Det bästa med mitt arbete är den glädje som arbetet medför, både från vår personalgrupp samt de ungdomar jag möter varje dag.”

Lena Granbom
Pedagog
Grundkurs KBT
CRA-behandlare

lena.granbom@utslussen.se

“Det bästa med mitt arbete är den variation som varje ny arbetsdag innebär, att få vara en del av alla ungdomars behandling och vardag.”

Madelen Kemppainen
Socionom
CRA-behandlare

madelen.kemppainen@utslussen.se

“Det bästa med mitt arbete är alla lärande möten med möjlighet att lyssna på och påverka ungdomar för att skapa god självkänsla, tron på den egna förmågan och en framtidstro. Dessutom sker arbetet med ungdomarna i ett arbetslag där vi kompletterar varandra.”

Lena Nordqvist Öhman
Legitimerad grundskollärare med behörighet för vuxenutbildning på grundläggande nivå samt svenska som andra språk.

lena.ohman@utslussen.se

Det bästa med mitt arbete är att jag genom möten med människor får möjlighet att bidra till en bättre vardag för våra ungdomar

Emma Malisa

Turismprogrammet med inriktning på kommunikation samt fristående kurser i psykologi
CRA-behandlare
emma.malisa@utslussen.se

Det bästa med jobbet är att varje möte med en ungdom är unikt och att kunna vara med på deras resa till en positiv utveckling

Mikko Tjäder

Utbildad inom trauma och psykisk ohälsa hos flyktingar, traumamedveten omsorg samt MI

CRA-behandlare

mikko.tjader@utslussen.se

“Det bästa med arbetet är att få vara med och bidra i en förändring, att tillsammans vända ett destruktivt beteende till något bra.”

Mattias Waara
Socialpedagog

mattias.waara@utslussen.se

Uppsala

Verksamhetsansvarig/placeringsansvarig:

Walied Salem

Mob: 073-935 27 12

Besöksadress:

Vaksalagatan 24 D

753 31 Uppsala

“Det bästa med mitt arbete är det dagliga byggandet av relationer med ungdomarna, där vi varje dag lär oss något nytt. Varje ungdom är unik och har en egen historia vilket gör att jag ständigt känner att jag utvecklas i mitt arbete”
Walied Salem
Verksamhetsansvarig/Placeringsansvarig
Telefon: 073-935 27 12
walied@utslussen.se 

“Det bästa med mitt arbete är omväxlande arbetsuppgifter och möjligheten att få vara med och bidra till att både människor och organisation växer och utvecklas.”

Alexander Fredrikson
Ekonomi/Boendestödjare
Telefon: 072-858 66 33
alexander.fredrikson@utslussen.se 

“För mig som Bolagsgrundare av Utslussen Vård AB, så är det av största vikt att det arbete vi bedriver alltid bygger på vår värdegrund som sammanfattas av ledorden “Trygghet, Kompetens, Utveckling”. Det arbete vi bedriver skall alltid utgå från att verka för ungdomens bästa, bygga hållbara relationer till ungdomarna samt uppnå mätbar kvalitet!

Fabian Lindesjö
Bolagsgrundare
Telefon: 073-651 43 46
info@utslussen.se