Stödboende

Kvalificerat stödboende / träningslägenheter

Stödboendet bestående av lägenheter i hög kvalitet i centrala Uppsala respektive Boden.

Boden & Uppsala

Tillgång till personal dygnet runt.

Utslussen Vård AB arbetar aktivt för att ge de bästa förutsättningarna till ett självständigt liv. Gör en ansökan via länken nedan eller läs mer om hur vi arbetar.

Placeringsförfrågan

Stödboende Uppsala

Ljusa & fräscha lägenheter, nära Uppsala centrum.

+0

Ramavtal

+0

År som företag

Stödboende Boden

Spatiösa träningslägenheter nära både grönområde samt gång avstånd till centrum.

Syftet med Stödboendet

Stödboende i Boden & Uppsala

Utslussen erbjuder stödboende i Uppsala och Boden. Stödboendet består av lägenheter inom de centrala delarna på respektive ort.

Vi erbjuder även kvalificerat stödboende med omfattande insatser dagligen. I denna vårdform finns tillgång till personal, i direkt anslutning till vårdtagarens lägenhet, dygnet runt. Möjlighet till behandlingssamtal utifrån KBT ingår. Stort fokus läggs på ADL-träning. Vårdformen kvalificerat stödboende passar de vårdtagare som exempelvis inte klarar av att bo i en grupp, utan behöver omfattande stöd i ett enskilt boende.

Syftet med stödboendet

Syftet med träningslägenheterna är att skapa en så självständig och individuell behandlingsmiljö som möjligt för vårdtagaren. Fördelen med detta är att vårdtagaren då kan utvecklas och växa ostört från andra vårdtagare. Tillgång till personal finns dygnet runt via jourtelefon. Verksamheten bygger på ett kvalificerat kontaktmannaskap, där vårdtagaren själv styr en del av personalkontakten.

All kontakt med vårdtagaren journalförs av personalen för att säkerställa kravet på dokumentation och utvärdering av verksamheten enligt 2011:9. Stort fokus läggs på ADL-träning (Allmän Daglig Livsföring) då boendet skall vara det sista steget i vårdkedjan

Utslussen Vård AB arbetar aktivt för att vårdtagaren skall få goda förutsättningar till ett självständigt liv. Detta genom att erbjuda vårdtagaren studiehandledning, yrkesfrämjande utbildning samt kurs i hur man söker arbete. Det krav Utslussen Vård AB ställer är att den boende har någon form av daglig sysselsättning (studier, praktik, arbete).

Utslussen Vård AB arbetar aktivt för att ge vårdtagaren möjlighet till ett självständigt liv!

Stödboendets målgrupp

Ungdomar/vuxna där olika former av vårdlösningar prövats men inte fungerat.
Ungdomar/vuxna som varit placerade på institutioner och är i behov av en utsluss i samhället.
Ungdomar/vuxna som har en viss egen förmåga men är i behov av mycket stöd i syfte att få en fungerande vardag.
Ungdomar/vuxna som är i behov av ett kvalificerat stöd för att få en fungerande vardag, exempelvis klienter med svårigheter som återfinns inom LSS.
Ungdomar/vuxna som inte klarar av miljön på exempelvis ett behandlingshem. Ofta handlar det om att det ej fungerar att vara i en grupp med andra människor med liknande svårigheter.
Stödboende i Boden & Uppsala.
Moderna träningslägenheter med placering från hela Sverige.

Starta ett samtal redan idag! Vi har dygnet runt jour för placeringar.

Känn förtroendet att välja en betydande aktör inom svensk vård, med över 100 ramavtal och 15 år i branchen.

Se ramavtal Kontaktlista personal
Behandlingshem Skyddat boende Utbildad personal med spetskompetens.

Placeringsförfrågan

Fyll i formuläret så återkommer vi snarast. För akut placering – ring 0921-18040