Kvalificerat kontaktmannaskap

Om Kvalificerat kontaktmannaskap

Skräddarsydda insatser utefter klientens behov och matchning med vår personals spetskompetens.

Boden & Uppsala

När ordinarie insatser inte ger önskad effekt.

Kvalificerat kontaktmannaskap bygger på att Utslussens personal, som har mångårig erfarenhet av att arbeta med människor i behov av stöd och vägledning, professionellt arbetar utifrån vårdtagarens behov. Arbetet kring vårdtagaren fortlöper dagligen och det finns alltid möjlighet för vårdtagaren att komma i kontakt med personal dygnet runt, årets alla dagar. Kontakta oss via knappen ”Placeringsförfrågan” eller läs mer om insatsen nedan.

För telefonkontakt:

Uppsala – Walied Salem: 073-935 27 12

Boden – Anna Granbom: 070-334 61 75

Placeringsförfrågan

Exempel på insatser

Insatserna genomförs alltid individuellt och skräddarsys utefter respektive klients behov.

Väg ut
Motivera vårdtagen till att lämna negativa nätverk och hitta positiva nätverk.
Inslussning i samhället
Hjälpa till att få in vårdtagaren i sysselsättning (praktik, skola, arbete).
Aktivering
Stödja vårdtagaren till att få en fungerande vardag.
Aktiv coachning
Stödja vårdtagaren till ett hälsosammare liv, genom att låta vårdtagaren sätta upp målen.
Lotsning vid myndighetskontakter
Hjälpa vårdtagaren till att komma i kontakt med myndigheter och eventuellt sjukvården.
Stöd
Sociala stödjande samtal och aktiviteter.
Motivering
Motivera till att hitta en meningsfull fritid.
Aktiv uppföljning
Uppföljningssamtal med praktikplats, skola eller arbetsplats.
Preventiv uppföljning
Genomföra slumpmässiga tester i preventivt syfte (vid önskemål från myndigheter).
Stöd
Sociala stödjande samtal och aktiviteter.

Exempel på målgrupp

Exempel på när vi anlitats för vår spetskompetens:

Vårdtagare med neuropsykiatriska diagnoser (ADHD, Asperger, Autism)
Vårdtagare med psykosocial problematik såsom eller kriminalitet.
Vårdtagare (barn) som behöver en stödjande vuxen i sin närhet.
Vårdtagare (förälder) som behöver en stödjande vuxen i sin närhet.
Vårdtagare som tidigare varit på institution (fängelse, HVB-hem) som behöver stöd i att komma tillbaka in i samhället.