Scroll to top
 • Boden: 0921-180 40
 • Uppsala: 073-935 27 12

Kvalificerat kontaktmannaskap

Om kvalificerat kontaktmannaskap

Kvalificerat kontaktmannaskap bygger på att Utslussens personal, som har mångårig erfarenhet av att arbeta med människor i behov av stöd och vägledning, professionellt arbetar utifrån vårdtagarens behov. Arbetet kring vårdtagaren fortlöper dagligen och det finns alltid möjlighet för vårdtagaren att komma i kontakt med personal dygnet runt, årets alla dagar. Personalen har arabisk, persisk och engelsk språk- och kulturkompetens. Stödet som erbjuds i det kvalificerade kontaktmannaskapet är likvärdigt med det stöd som ges till de vårdtagare som bor i träningslägenhet genom vår verksamhet. Det kvalificerade kontaktmannaskap som Utslussen erbjuder riktar sig till en målgrupp där ordinärt kontaktmannaskap inte räcker till, utan där det finns behov av en mer professionell insats, av personal med erfarenhet av en målgrupp med svårare problematik.

Exempel på insatser

 • Motivera vårdtagen till att lämna negativa nätverk och hitta positiva nätverk.
 • Motivera till att hitta en meningsfull fritid.
 • Hjälpa till att få in vårdtagaren i sysselsättning (praktik, skola, arbete).
 • Uppföljningssamtal med praktikplats, skola eller arbetsplats.
 • Stödja vårdtagaren till att få en fungerande vardag.
 • Stödja vårdtagaren till ett hälsosammare liv, genom att låta vårdtagaren sätta upp målen.
 • Genomföra slumpmässiga tester i preventivt syfte (vid önskemål från myndigheter).
 • Hjälpa vårdtagaren till att komma i kontakt med myndigheter och eventuellt sjukvården.
 • Sociala stödjande samtal och aktiviteter.

Insatserna genomförs alltid individuellt.

Målgrupp

 • Vårdtagare med psykosocial problematik såsom eller kriminalitet.
 • Vårdtagare med neuropsykiatriska diagnoser (ADHD, Asperger, Autism)
 • Vårdtagare som tidigare varit på institution (fängelse, HVB-hem) som behöver stöd i att komma tillbaka in i samhället.
 • Vårdtagare (barn) som behöver en stödjande vuxen i sin närhet.
 • Vårdtagare (förälder) som behöver en stödjande vuxen i sin närhet.

Kontakta oss för mer information!

Uppsala – Walied Salem 073-935 27 12

Boden – Anna Granbom 070-334 61 75