Konsulttjänster

Vi matchar dina behov med vår kompetens och vårt unika nätverk.

Vi skräddarsyr lösningar utifrån de behov ni som uppdragsgivare efterfrågar.

Läs mer nedan.

Vårt kunderbjudande

Utslussen bistår gärna er verksamhet med spetskompetens rörande sociala utredningar eller familjehemsutredningar. Vår personal har stor erfarenhet av arbete inom området samt flera yrkesverksamma år inom socialtjänsten. Vi genomför även neuropsykiatrisk utredning samt behandlingssamtal på konsultbasis.

Sociala och psykologutredningar

Vi erbjuder sociala utredningar samt psykologutredningar. Psykologutredningarna anpassas efter frågeställning och behov – från utvecklings/nivåbedömning till utredningar med möjlighet till att ställa neuropsykiatrisk diagnos

En mer utförlig bedömning med möjlighet till att ställa neuropsykiatrisk diagnos baserar sig på frågeställningar som rör nivåbedömning, psykisk status, vilken eventuell neuropsykiatrisk problematik som finns. I denna ingår testning, psykologsamtal, utvärdering av samtal, testmaterial, utlåtandeskrivning, samt genomgång av utredningsresultat tillsammans med personen som utreds och beställare.

Familjehemsutredningar

Familjehemsutredningarna genomförs enligt Nya Kälvesten. Kälvestensintervjun är anpassad till BRA-FAM Socialstyrelsens initiala bedömningsmetod vid rekrytering av socialtjänstens familjehem, BBIC samt anknytningsteori, mentalisering, affektteori och kognitiva teorier.

Behandlingssamtal

Samtalens grund är KBT- kognitiv beteendeterapi. KBT är en evidensbaserad metod, denna har visat sig vara en effektiv behandlingsmetod vid bland annat fobier, panikångest, tvångssyndrom, aggressivitet, posttraumatiskt stressyndrom, depression, relationsproblem och generaliserad ångest.

Vid frågor gällande våra konsulttjänster, kontakta Anna Granbom 070-334 61 75

Boka ett möte

Kontakta oss redan idag för att se hur vi kan matcha era behov med vår kompetens.

Föreståndare
Anna Granbom
Telefon
070-334 61 75
E-post
anna.granbom@utslussen.se