Skyddat boende

Skyddat boende med upptagningsområde hela Sverige

Utslussen skyddat boende består av lägenheter med adekvat skalskydd, för att möta efterfrågan på rätt skydd. Vi har skyddat boende i Boden & Uppsala med hela Sverige som upptagningsområde.

Boden & Uppsala

Skyddat boende för familjer, kvinnor, unga vuxna samt män

Vid situationer där säkerheten i den egna bostaden ej kan upprätthållas, erbjuder Utslussen ett fåtal platser i skyddat boende för ensamstående och familjer som är utsatta för våld i nära relationer, hedersrelaterat våld/tvångsgifte eller hatbrott.

Utslussen erbjuder till skillnad från många andra aktörer även skyddat boende för män som exempelvis är utsatta för hedersrelaterat våld/tvångsgifte eller hatbrott.

För telefonkontakt:

Uppsala – Walied Salem: 073-935 27 12

Boden – Anna Granbom: 070-334 61 75

Placeringsförfrågan