Scroll to top
  • Boden: 0921-180 40
  • Uppsala: 073-935 27 12

Skyddat boende

Våld i hemmet/Hedersrelaterat våld

Vid situationer där säkerheten i den egna bostaden ej kan upprätthållas, erbjuder Utslussen ett fåtal platser i skyddat boende för ensamstående och familjer som är utsatta för våld i nära relationer, hedersrelaterat våld/tvångsgifte eller hatbrott.

Utslussen erbjuder till skillnad från många andra aktörer även skyddat boende för män som exempelvis är utsatta för hedersrelaterat våld/tvångsgifte eller hatbrott.

Kontakta oss för mer information!

Uppsala – Walied Salem 073-935 27 12

Boden – Anna Granbom 070-334 61 75